• Recen looks forward to working with you

    Рекен тантай хамтран ажиллахдаа тэсэн ядан хүлээж байна

    Рекен бол үргэлж инновацид анхаарлаа төвлөрүүлж, аюулгүй байдлын үзэл баримтлалыг үгэндээ, хамгийн олон янзын ажлын орчинд технологиор аюулгүй байдлын үзэл баримтлалыг авчиран ирээдүйгээ төсөөлдөг компани юм. Олон жилийн турш компани нь янз бүрийн түншүүдтэй хатуу хамтын ажиллагаа явуулж ирсэн ...
    Цааш унших