• RC-200 Safe Load Indicator for Crawler Crane

    Гинжит краны аюулгүй ачааллын үзүүлэлт RC-200

    SLI нь зөвхөн краны операторыг тоног төхөөрөмж, ажилчдад гэмтэл учруулж болзошгүй хэт ачааллын үед ойртохыг анхааруулдаг үйл ажиллагааны тусламж юм. Төхөөрөмж нь операторын сайн шийдвэр, туршлага, хүлээн зөвшөөрөгдсөн аюулгүй краны ашиглалтын журмыг ашиглахад орлохгүй бөгөөд байж болохгүй.